Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

saznajte više

Projekt E-impuls

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „E-impuls“ DEMI – 94 d.o.o. provodi projekt „Povećanje iskoristivosti kapaciteta sušenja proizvoda„ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.06.2068.

Projekt “Povećanje iskoristivosti kapaciteta sušenja proizvoda” omogućiti će tvrtki DEMI-94 da nabavom višeetažnih mobilnih elemenata riješi problem povećanja kapaciteta proizvodnje, izjednači kapacitete prerade i sušenja proizvoda. Doprinijet će javnim politikama jer omogućava otvaranje novih radnih mjesta, povećava prihod od prodaje pretežno na stranim tržištima, te postiže značajne efekte energetske učinkovitosti. Ciljane skupine na koje će projekt imati utjecaj su uprava, zaposlenici i kooperanti.

Naziv projekta: Povećanje iskoristivosti kapaciteta sušenja proizvoda

Ime korisnika: DEMI – 94 d.o.o.

Ukupni iznos projekta:  438.485,00

Prihvatljivi troškovi projekta: 350.788,00

Ukupni iznos odobrene potpore: 259.000,00 kn

Trajanje projekta: 01.09.2017. – 01.06.2018.

Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba: Mario Egić, +385 44 549 198, mario.egic@gmail.com